Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Glädje - Gemenskap - Tillhörighet
Årsmöte 2020

Kallelse till Mälarögymnasternas årsmöte!

 

Torsdag 19 mars 2020
19.00 på kansliet, Bryggavägen 109

 

På årsmötet har du chansen att vara med och besluta om vilka frågor vi i styrelsen ska jobba för. Du som förälder företräder ditt barn och får dess röst hörd. Det är en röst per barn/medlem, det betyder att om du har fler barn i föreningen så företräder du dem med en röst var.

Barn som fyller 12 år under 2020 har rätt att företräda sig själva.

 


  Har du något du vill ta upp?
  Motioner inför årsmötet mailas till:info@malarogymnasterna.se

Samtliga handlingar finns tillgängliga en vecka innan årsmötet på hemsidan.

Vill man få handlingarna i utskrift, så finns det att hämta på kansliet.

 

Varmt välkomna


   Mälarögymnasternas Styrelse

Årsmöte 2019
Årsmötet 2019 hölls 23 mars på kansliet som ligger på Träkvistavallen.

Dokument inför och gällande efter årsmötet:

 
Våra evenemang
Våra läger