Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Glädje - Gemenskap - Tillhörighet
Styrelsen
Styrelsen i föreningen ansvarar för verksamhetsinriktning och ekonomi. Sportchefen ansvarar för det operativa i föreningen, samt personal. För konkreta frågor avseende den löpande verksamheten hänvisas till vår kansli.

För att kontakta styrelsen skicka mail till: ordforande@malarogymnasterna.se

Ordförande - Steven Moar
Vice ordförande - Andreas Lahham

Ledamöter -
Elin Brodin Berglund
Linda Borg
Marie Karlsson

Revisor - Jeannette Lannermo

Valberedningen-
Joakim Skogh
Anna Öhman
 
Våra evenemang
Våra läger